Święta tylko dla katolików?

Temat: witam
Tak więc mamy już wyniki z krwi: MORFOLOGIA 25 PARAMETRÓW: *krwinki białe WBC- 10.4 ----- (norma 4.0-10.0) za dużo *krwinki czerwone RBC 4.80 (w normie) *hemoglobina HGB 14.1 (w normie) *hematokryt HCT 43.2 (w normie) Wskaźniki czerwonokrwinkowe: *MCV 90 (w normie) *MCHC 32.6 (w normie) *MCH 29.4 (w normie) *RDW 11.4 ------------ (norma 11.5- 14.0) za mało *płytki krwi PLT 102 --------- (norma 150-400) za mało *MPV 8.4 (w normie) Rozmaz (pomiar automatyczny) *NEUT 8.19 ----------- (norma 2.25-7.35) za dużo * % NEUT 78.8 --------- (norma 50.0-70.0) za dużo *LYMPH 1.48 ( w ... w normie) *BASO 0.03 ----------- (norma 0.05-1.95) za mało * % BASO 0.3 ( w normie) *LIC 0.05 (w normie) * % LIC 0.5 (w normie) IMMUNOCHEMIA: *CEA 7.40 ng/ml BIOCHEMIA:...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=599