Święta tylko dla katolików?

Temat: FRYZJERSTWO
" />FRYZJERSTWO MAGDA O7858392133 m.zugajewicz@op.pl Oferuje Pa?stwu pe?en zakres us?ug fryzjefskich:fachow? porad?, regeneracj?, czesanie ,strzy?enie, farbowanie, baleyage, trwa??, oraz fryzury okoliczno?ciowe. Na bie??co uzupe?aniam moj? ofert? strzy?e? i koloryzacji w zale?no?ci ... ci?cie i koloryzacj? do typu urody oraz rodzaju w?osów. Stzy?enie: Technik? stzy?enia dobieram indywidualnie dla ka?dej klientki. Wykorzystuje nie tylko wieloletnie do?waidczenie poparte egzaminami mistrzowskimi, ale równie? najnowsze techniki ?wiatowych fryzjerów. ... koloryzacji oraz pi?kny, d?ugotrwa?y kolor. Mo?liwo?c dojazdu do klienta.
Źródło: forum.naszmanchester.org/viewtopic.php?t=3402Temat: STYLIZACJA FRYZUR
" />MAGDA O7858392133 m.zugajewicz@op.pl Oferuje Pa?stwu pe?en zakres us?ug fryzjefskich:fachow? porad?, regeneracj?, czesanie ,strzy?enie, farbowanie, baleyage, trwa??, oraz fryzury okoliczno?ciowe. Na bie??co uzupe?aniam moj? ofert? strzy?e? i koloryzacji w zale?no?ci od ... i koloryzacj? do typu urody oraz rodzaju w?osów. Stzy?enie: Technik? stzy?enia dobieram indywidualnie dla ka?dej klientki. Wykorzystuje nie tylko wieloletnie do?waidczenie poparte egzaminami mistrzowskimi, ale równie? najnowsze techniki ?wiatowych fryzjerów. Jestem ... oraz pi?kny, d?ugotrwa?y kolor. Mo?liwo?c dojazdu do klienta.
Źródło: forum.naszmanchester.org/viewtopic.php?t=3773